Založba Rosa - Prevajanje in izdaja knjig z gnostično in duhovno vsebino Založba Rosa

 

Prevajanje in izdaja knjig z gnostično in duhovno vsebino

Založba Rosa - Prevajanje in izdaja knjig z gnostično in duhovno vsebino: Predstavitev šole Zlatega rožnega križa
   

Predstavitev šole Zlatega rožnega križa

Mednarodna šola Zlatega rožnega križa, si prizadevajo okrepiti povezavo med »križem in vrtnico«, med začasnim, a tako pomembnim bitjem, kateri smo mi in večnim božanskim jedrom v nas. Ta notranja povezava, ki jo živimo v vsakdanjem življenju, vodi k naši regeneraciji. Je pot samospoznanja, ne konfliktnosti in vedno širše zavesti o tem, kaj v resnici predstavlja naša aktivna vloga v družbi in svetu.

Nauki gnostične šole Zlatega rožnega križa so hkrati hermetični, taoistični in kristocentrični. Do notranjega spoznanja, do Gnoze, je mogoče priti po samoiniciaciji. Pot je bila nakazana že od zore bivanja. Šola Zlatega rožnega križa označuje pot, ki se jo mora slej ko prej lotiti vsak človek.
V vseh prvotnih tradicijah je prisotna ideja, da obstaja en vir življenja, modrosti in ljubezni. Vir imenujemo s številnimi imeni: Duh, Tao, Brahma, Edini, Neznani, Stvarnik, Bog in Oče-Mati. Šolo Zlatega Rožnega križa sestavljajo posamezniki, ki so odkrili, da je ta vir prisoten v njih samih.

Zlati Rožni križ je svetovna neprofitna organizacija, ki danes deluje v več kot petdesetih državah. Njegov edini cilj je spodbujati duhovno zavedanje in obnovo, ki temelji na božanskem jedru znotraj človeka. Čeprav so njegove korenine v gnostičnem krščanstvu in hermetizmu, je povsem v sozvočju s sodobnim svetom in našo težnjo po iskanju vira vsega Življenja.

Mednarodna šola Zlati rožni križ

Mednarodna šola zlatega rožnega križa
Celovška cesta 280 (pri Banki Sparkasse)
1000 Ljubljana
www.lectorium.si